FAQs Complain Problems

Flash News

वेबसाइट सन्चालन सम्बन्धमा

चापाकोट नगरपालिका कार्यालयको भवन

आज मिति २०७२/४/२७ बाट यस चापाकोट नगरपालिकाले आफ्नो अधिकारिक वेबसाइट संचालनमा ल्याएको जानकारी गराइन्छ| नगरबासीले उक्त वेबसाइट  www.chapakotmun.gov.np मा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ|